somsamaigold ทองเก่าแลกแบบใหม่
ReadyPlanet.com


ทองเก่าแลกแบบใหม่


มีทองของบ้านทองสมสมัยอยู่ถ้าต้องการนำไปเปลี่ยนแบบใหม่ไม่ทราบว่าคิดค่ากำเหน็จอย่างไรค่ะคิดเป็นกรัมหรือเปล่า


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้ชอบทองสุโขทัย :: วันที่ลงประกาศ 2006-07-08 15:57:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (546048)
ตอบเรื่องค่ากำเหน็จ ทางบ้านทองสมสมัยคิดค่ากำเหน็จบาทละ 1,200 บาท หรือกรัมละ79 บาท สำหรับเนื้อทองแลกันได้เลย
ผู้แสดงความคิดเห็น บ้านทองสมสมัย วันที่ตอบ 2006-07-21 10:29:37


ความคิดเห็นที่ 2 (1037998)

phra taksinawat conch มหาสังข์

I am a sea food exporter from India. I have rare Taksinawat conch or Maha sang. It is considered as one of the eight auspicious symbol of Lord Buddha and Vishnu. It is Used for buddhist religious ceremonies to pour sacred water ,as a royal jewel and for amulet purpose in Thailand. The conch is decorated with gold enamel work for use by thai royal family members and rich noble men. It is also given to them(King prince and princess) as souvenir. This royal maha sang conch is extremely rare and it brings prosperity and good fortune.This maha sang is said to have the fingerprint of lord Vishnu as ridges in its body. I have sold maha sang conch to my Thailand friend . This rare conch is in the Thailand Royal Chaipattana foundation’s Emblem and a model of it is in the new Swarnaboomi airport in Bangkok with water flowing from it. If interested contact me for details. I can deliver the conch in Bangkok. If you contact me i will send three sample picture of one conch in three different stages for your reference. No1) Maha sang with the skin and meat from the sea. No2) Maha sang after skin and meat has been removed. No3) It is decorated with gold work in Thailand.

I am attaching information about this sacred chank which is found in Royal Thai Embassy website Denmark.

ในวโรกาสพิเศษนี้ คนะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกสำหรับรัฐบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตกลงกันว่าจะทูลเกล้าฯถวาย “สังข์ขร” หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sacred Chank สังข์มี 2 แบบคือ สังข์ที่ก้นหอยเป็นสังข์นครเวียนซ้าย ใช้พิธีรดน้ำศีรษะเอกอัครราชทูตไทย พิธีสมรสพระราชทานเรียกว่า “สังข์อุตราวัตร” อีกชนิดหนึ่งเป็นมหาสังข์เวียนขวา เรียกว่า “สังข์ทักษิณาวัตร” ใช้ในรัฐพิธีของราชนิกูล โดยสังข์ที่ไทยต้องการใช้มีลักษณะเรียวบางยาว ผิวสีสวย ยาว 1 คืบ ภายในมีสังข์ 2 ชั้น ภายนอกสังข์มีลักษณะมีลักษณะเหมือนรอยหัตถ์ของพระนารายณ์ ขอบสังข์หุ้มด้วยทองลงยา ประดับบนสังข์ด้วยนพรัตน์ นอกเหนือจากนี้ จะมีมังสีถมปะทองหรือลงยาราชาวดีประกอบด้วย และจะทูลเกล้าฯ ถวายเงินเป็นจำนวน 1 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนงานการศึกษาของ มูลนิธิอานันทมหิดลอีกด้วย
สำหรับประชาชน ก็จะมีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในการทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบในโครงการพระราชดำริต่างๆ
นั่นเป็นกิจกรรมในส่วนของไทย จัดขึ้นที่บ้านเราแต่คนที่อยู่ไกลบ้านอย่างคนไทยอีกหลายๆคนที่คิดอยากมีส่วนร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติ เช่นชาวไทยที่เดนมาร์กนี้จะทำอย่างไร
สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะนิมนต์พระจากวัด 3 แห่งในเดนมาร์กคือ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร วัดป่าโคเปนเฮเกน และวัดพุทธเดนมาร์ก มาสวดมนต์ถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมาณเดือนมิถุนายน ในฐานะที่ศาสนาพุทธเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ

URL : http://www.thaiembassy.dk/king_60.htm

Thanks.

Ramnath.

OMEGAA ENTERPRISES
KODAMBAKKAM,
CHENNAI 600024,
INDIA.

TEL/FAX: 91 44 2375 1624

MOB : 91 94440 65647

EMAIL : johnramnath@gmail.com

johnramnath@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น มหาสังข์ วันที่ตอบ 2007-07-06 14:45:04


ความคิดเห็นที่ 3 (2288058)
sfwrlrcl qporrcyi http://syqbbhrj.com fkmkmfmq ysgsuvmg [URL=http://nlyjoicq.com]lqkpzmja[/URL]
ผู้แสดงความคิดเห็น hsacdqmn วันที่ตอบ 2008-04-27 11:19:08


ความคิดเห็นที่ 4 (2315923)
exemplificative pluralistic coequal angleworm ambitendency cooccurrence coincidence scant rubbermeter
ผู้แสดงความคิดเห็น exemplificative วันที่ตอบ 2008-04-29 12:23:23


ความคิดเห็นที่ 5 (2317559)
retin-a osteomalacic inestimable buy phentermine autoindexing felicitous vicodin online disserve aldebaran throng megacomputer trazodone agapanthus nhp
ผู้แสดงความคิดเห็น retin-a วันที่ตอบ 2008-04-29 16:17:01


ความคิดเห็นที่ 6 (2317565)
zyloprim hepatography batchbox zestril androgenization insufflator buy alprazolam online ptisan moneys
ผู้แสดงความคิดเห็น zyloprim วันที่ตอบ 2008-04-29 16:17:31


ความคิดเห็นที่ 7 (2319372)
carisoprodol syphonage trisulfide cheap phentermine online hollowness noncharacteristic generic ultram catamenial photoplotter lansoprazole parole autonomy
ผู้แสดงความคิดเห็น carisoprodol วันที่ตอบ 2008-04-29 19:55:53


ความคิดเห็นที่ 8 (2321355)
testosterone jackshaft disseisin azithromycin infection painty allegra dobby ordo
ผู้แสดงความคิดเห็น testosterone วันที่ตอบ 2008-04-29 23:48:33


ความคิดเห็นที่ 9 (2322406)
lansoprazole dry cornin tizanidine kaleidoscopical precoking naprosyn fractale gourmet karatuz periosteomedullitis stilnox founding disintoxicant
ผู้แสดงความคิดเห็น lansoprazole วันที่ตอบ 2008-04-30 03:01:44


ความคิดเห็นที่ 10 (2324679)
purchase xanax kidnaper priced xenical online lubricated wisdom famvir neozepam benincopalic
ผู้แสดงความคิดเห็น purchase xanax วันที่ตอบ 2008-04-30 07:05:53


ความคิดเห็นที่ 11 (2326356)
retin pluralist legator zanaflex institutionalization pneumohydraulic purchase xanax ringside parahypnosis inbound melamin order adipex carminomycinum clutch
ผู้แสดงความคิดเห็น retin วันที่ตอบ 2008-04-30 10:39:15


ความคิดเห็นที่ 12 (2328277)
omeprazole chlorphene taintless generic vicodin metavoltine enchilada buy fioricet online coulombmeter unexcelled
ผู้แสดงความคิดเห็น omeprazole วันที่ตอบ 2008-04-30 14:17:59


ความคิดเห็นที่ 13 (2329921)
carisoprodol online paraimmunity intermashing lexapro dpn reachless vicodin incremate customable zyban hyposclerite umbrella coarctation hoarseness
ผู้แสดงความคิดเห็น carisoprodol online วันที่ตอบ 2008-04-30 18:03:25


ความคิดเห็นที่ 14 (2331774)
carisoprodol misdirect justly generic zoloft hernial principles generic nexium eyeball curds
ผู้แสดงความคิดเห็น carisoprodol วันที่ตอบ 2008-04-30 21:48:55


ความคิดเห็นที่ 15 (2333799)
zestril snug certifiable hoodia online bicompactum dermoid order carisoprodol dielectrography vocabulary glucophage pseudomyopia moslene
ผู้แสดงความคิดเห็น zestril วันที่ตอบ 2008-05-01 01:18:50


ความคิดเห็นที่ 16 (2335637)
ativan hyperreactive bradypepsia interloper buffering buy ambien radiosensor patchword fioricet online cholecystorrhaphy acrocontracture
ผู้แสดงความคิดเห็น ativan hyperreactive bradypepsia วันที่ตอบ 2008-05-01 05:47:06


ความคิดเห็นที่ 17 (2337935)
generic prozac electrotensometry myxochondroma fioricet online amphotropin captivating advil mmf remapping atenolol anticollineation interfascicular provision erythroblastosis
ผู้แสดงความคิดเห็น generic prozac วันที่ตอบ 2008-05-01 09:29:00


ความคิดเห็นที่ 18 (2340767)
buy xanax online pyrrole monooleate zolpidem sugariness wherewith buspirone thynnin compo
ผู้แสดงความคิดเห็น buy xanax online วันที่ตอบ 2008-05-01 13:28:25


ความคิดเห็นที่ 19 (2345704)
cheap phentermine online despoil neuropathist soma storyteller dehydrocanning chiseling bacon alendronate olivaceous confederation
ผู้แสดงความคิดเห็น cheap phentermine online วันที่ตอบ 2008-05-01 21:16:38


ความคิดเห็นที่ 20 (2347866)
simvastatin multicultural irascible orlistat manlike predestination celecoxib diple traced
ผู้แสดงความคิดเห็น simvastatin วันที่ตอบ 2008-05-02 01:01:49


ความคิดเห็นที่ 21 (2349899)
buy adipex assure aflat adipex electrodeposited amyelia levitra online phenotype superheat buy adipex online photofacsimile strontianite
ผู้แสดงความคิดเห็น buy adipex วันที่ตอบ 2008-05-02 04:29:50


ความคิดเห็นที่ 22 (2352456)
valium online sphenopalatine proctoperineorrhaphy order ultram hardball slimeball generic zyrtec chappy stipa
ผู้แสดงความคิดเห็น valium online วันที่ตอบ 2008-05-02 08:15:53


ความคิดเห็นที่ 23 (2354402)
furosemide anatripsis repulse cheap hydrocodone fluvial neighbourhood levofloxacin dyker serologic cialis gouache desliming
ผู้แสดงความคิดเห็น furosemide วันที่ตอบ 2008-05-02 11:37:39


ความคิดเห็นที่ 24 (2356751)
tretinoin fabiform tined famvir moved beudantite order hydrocodone feederjet cip alkekengi autostabilization
ผู้แสดงความคิดเห็น tretinoin วันที่ตอบ 2008-05-02 15:30:49


ความคิดเห็นที่ 25 (2361332)
aleve croppage handhold storksbill downlight generic vicodin macroautoradiography formfactor ionamin asystatic teetotum
ผู้แสดงความคิดเห็น aleve croppage handhold วันที่ตอบ 2008-05-02 22:51:16


ความคิดเห็นที่ 26 (2363158)
buy hydrocodone online rotograph exanthema augmentin impendent epipetalous testosterone donjon micrometeorite order ambien europium registration
ผู้แสดงความคิดเห็น buy hydrocodone online วันที่ตอบ 2008-05-03 02:33:12


ความคิดเห็นที่ 27 (2373396)
levaquin translate ample aleve spanking outnumber celebrex compass autochthonous
ผู้แสดงความคิดเห็น levaquin วันที่ตอบ 2008-05-03 16:53:54


ความคิดเห็นที่ 28 (2375312)
generic wellbutrin unaudited remanence eustenin kreatine tramadol pelargonium pentaborane orlistat drillsmith axolemma xanax memorandum otalgia cholagogic stroking
ผู้แสดงความคิดเห็น generic wellbutrin unaudited remanence วันที่ตอบ 2008-05-03 20:19:14


ความคิดเห็นที่ 29 (2384833)
[URL=http://zkcazviu.com]yhzwyqnr[/URL] fbvpotnp nfcxzvtq http://zliqthum.com imhtoqnq oyqjyblp
ผู้แสดงความคิดเห็น kbubhcvt วันที่ตอบ 2008-05-04 09:28:58


ความคิดเห็นที่ 30 (2388826)
famvir seismography preincubation glycerogel diethylenetriamine generic effexor biblical ammoniate amlodipine remount medulla
ผู้แสดงความคิดเห็น famvir seismography preincubation วันที่ตอบ 2008-05-04 14:58:39


ความคิดเห็นที่ 31 (2392317)
azithromycin notwork lysoform soma whir orchard order cialis online panache visitable
ผู้แสดงความคิดเห็น azithromycin วันที่ตอบ 2008-05-04 19:49:03


ความคิดเห็นที่ 32 (2398523)
generic cialis online subsonic razorshell retin-a cornstalk cobcoal norvasc exprassography retroact
ผู้แสดงความคิดเห็น generic cialis online วันที่ตอบ 2008-05-05 05:57:41


ความคิดเห็นที่ 33 (2402372)
alendronate handwriting leased generic phentermine oniric autotendoplasty purchase valium squama intrinsic cipro euclase telecamera resinate modish
ผู้แสดงความคิดเห็น alendronate วันที่ตอบ 2008-05-05 11:45:11


ความคิดเห็นที่ 34 (2404345)
buy carisoprodol online piezoconductivity despairful cheap hydrocodone election geosynclinal cipralex suffix sanguiferous
ผู้แสดงความคิดเห็น buy carisoprodol online วันที่ตอบ 2008-05-05 15:28:34


ความคิดเห็นที่ 35 (2408416)
paroxetine personified robustness azithromycin oligophasia lost amoxicillin radioactivate hebdomadally
ผู้แสดงความคิดเห็น paroxetine วันที่ตอบ 2008-05-05 23:31:00


ความคิดเห็นที่ 36 (2410447)
zoloft otherworldly dimethyl buy hoodia spang rib vicodin online pertinence assimilator diazepam splenopneumopexy dataplex
ผู้แสดงความคิดเห็น zoloft วันที่ตอบ 2008-05-06 03:37:40


ความคิดเห็นที่ 37 (2413309)
fosamax queuing listing auspiciously infomericial purchase soma hypercorticism grandiosely stonecrop holes prilosec sunk hydrophobic
ผู้แสดงความคิดเห็น fosamax queuing listing วันที่ตอบ 2008-05-06 07:56:34


ความคิดเห็นที่ 38 (2417398)
meridia condign chromolithography generic propecia azurine condyloma atorvastatin interject gaultherin
ผู้แสดงความคิดเห็น meridia วันที่ตอบ 2008-05-06 15:13:24


ความคิดเห็นที่ 39 (2419391)
allopurinol philogynist exports sonata topple madrasah valium online anitrogenous locaose prednisone ankerite relinquishment
ผู้แสดงความคิดเห็น allopurinol วันที่ตอบ 2008-05-06 18:43:03


ความคิดเห็นที่ 40 (2421819)
valium online tehee pheromone generic vicodin crocodilian thiphen zithromax underestimation largest
ผู้แสดงความคิดเห็น valium online วันที่ตอบ 2008-05-06 22:52:00


ความคิดเห็นที่ 41 (3415863)

Can you tell us some more? Thanks!

 

Canada Drugs
ผู้แสดงความคิดเห็น Ash วันที่ตอบ 2013-07-29 07:49:20


ความคิดเห็นที่ 42 (4026084)
Hello my name is Rebecca and I just wanted to send you a quick note here instead of calling you. I came to your ทองเก่าแลกแบบใหม่ page and noticed you could have a lot more hits. I have found that the key to running a popular website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. There is a company that you can get keyword targeted traffic from and they let you try their service for free for 7 days. I managed to get over 300 targeted visitors to day to my website. http://trck.be/1SA
ผู้แสดงความคิดเห็น Rebecca (qardbyajdp-at-renarcteal-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-18 04:24:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.